Wielka przygoda. Klasa 2. Część 1. Zeszyt ćwiczeń. Matematyka. Edycja 2021-2023