Wielka przygoda. Edukacja matematyczna. Ćwiczenia. Część 1. Klasa 1. Szkoła podstawowa