Tylko góry będą ci przyjaciółmi. Słowa z więzienia Manus