Trzeci sort czyli jak zakończyć wojnę polsko-polską