Cień utraconego świata. Trylogia Licaniusa. Księga Pierwsza