Tragedie rzymskie. Juliusz Cezar, Antoniusz i Kleopatra. Tom 1