Tabliczka E-DRUK, Zakaz parkowania, czerwona, 20x30 cm