Szczęśliwi, którzy szukają prawdy. Podręcznik do religii. Klasa 5. Szkoła podstawowa