Sunnylife - Dmuchany Basen Z Daszkiem Kiddy - Shark Tribe, Khaki