Śniadanie z cząstkami, czyli jak ugryźć fizykę kwantową