Warszawska garsoniera. Saga klonowego liścia. Tom 2