Rodzina człowiecza. Recepcja wystawy "The Family of Man" w Polsce, a humanistyczny paradygmat fotografii