Retoo, Tablet graficzny, znikopis do rysowania 8.5'' + rysik