Psychiatra i demony. Powieść biograficzna o profesorze Antonim Kępińskim