Przeszłość i dziś 3. Język polski. Liceum i technikum. Podręcznik. Część 1