Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej