Przedwojenny Lwów: Oryginalne nagrania z lat 1930-40