Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. Podręcznik. Część 1. Kwalifikacja EKA05