Prowadzenie działalności gospodarczej w branży budowlanej. Podręcznik do kształcenia zawodowego