Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej. Kwalifikacja eka. 04. Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista. Część 1