Pracownia organizacji robót budowlanych. Kwalifikacja B.33. Technik budownictwa