Powstanie Warszawskie. Pierwsze dni. Interaktywne spotkanie z historią