Planty, promenady, ringi. Założenia pierścieniowe Gdańska, Poznania, Wrocławia i Krakowa