Pewny start. Orientacja przestrzenna. Poziom 1. Zajęcia rewalidacyjne. Karty pracy i ćwiczenia