Pakiet Teodor Szacki: Uwikłanie / Ziarno prawdy / Gniew