Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Kwalifikacja HGT.12. Podręcznik do nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych. Część 2