Organizacja robót rozbiórkowych. Podręcznik do nauki zawodu Technik budownictwa. Kwalifikacja B.33.5. Szkoła ponadgimnazjalna