Odkryć fizykę. Podręcznik. Klasa 3. Liceum i technikum. Zakres podstawowy