Odkryć fizykę. Karty pracy ucznia z dziennikiem laboratoryjnym. Zakres podstawowy. Klasa 1. Liceum i technikum