Odczytanie Listy. Opowieści o warszawskich powstańcach Żydowskiej Organizacji Bojowej