Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Kwalifikacja MG.12. Podręcznik. Część 1