Oblicza geografii. Podręcznik. Zakres podstawowy. Szkoły ponadgimnazjalne + atlas