Oblicza geografii. Podręcznik + CD / Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych