McKinley, Namiot turystyczny pop-up, Imola 220 171183, r.2 os.