Babymatex, Nakładka redukująca nacisk, PADDI’X, 9-18 kg