Najwięksi bohaterowie i opowieści Biblii: Jozue i upadek Jerycha