Najlepsze miejsce na świecie. Gdzie Wschód zderza się z Zachodem