Muzea Watykańskie. 100 arcydzieł

Opracowanie zbiorowe