Laro, migdały w białej czekoladzie w saszetce, 100 g