Łódź plus 15. XXL. Atlas miasta

Opracowanie zbiorowe