Kraków. Plan miasta 1:16 000

Opracowanie zbiorowe