Jest już jesień. Karty pracy dla pierwszego etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym