Informacja płynąca z Pola Punktu Zerowego Akaszy. Kronika Akaszy Wtajemniczenie. Część 5