Ciche cuda. Z zachwytu nad życiem. Zbiór rozbudzających nadzieję opowiadań