I miał pan wróbelka, który mówił. Podróże wolności