Hotelarstwo. Część 6. Marketing usług hotelarskich. Liceum i technikum

Opracowanie zbiorowe