Fotografia z duszą. 44 ćwiczenia zgłębiające życie, piękno i autoekspresję