Zyskaj przewagę dzięki automatyzacji

Sprzedawcy którzy zintegrowali własny system sklepu z EmpikPlace mają średnio:

10x

Dziesięć razy więcej
aktywnych ofert

8x

Osiem razy więcej
zamówień

7x

Siedem razy większy
obrót

Poznaj nasze integracje

Jesteśmy zintegrowani z ponad 10 systemami e-commerce

Zintegrowane systemy, wiele korzyści.

Oszczędność czasu

Automatyzuj powtarzalne procesy obsługi sprzedaży, a zaoszczędzony czas wykorzystaj na rozwój biznesu.

Zautomatyzuj synchronizację danych

Przesyłaj automatycznie produkty, oferty i zamówienia pomiędzy systemami.

Jedno miejsce do obsługi sprzedaży

Przenieś obsługę sprzedaży w EmpikPlace do własnego systemu e-commerce.

Sprawdź zakres funkcjonalny naszych integracji.

Platforma
Produkty
Oferty
Zamówienia