Edukacja w szkołach urszulańskich (XVII-XX wiek)

Opracowanie zbiorowe