Echo przyszłych wypadków. Trylogia Licaniusa. Tom 2